• tlac-letakov-obrazok

Category Archives: Podklady pre tlač

Ako pripraviť grafiku na tlač?

Uvedený postup ako pripraviť grafický podklad na tlač má len informatívny charakter, v prípade že nemáte skúsenosti s prípravou podkladov pre tlač – kontaktujte nás a naše grafické oddelenie vám pomôže z dodaním správnych grafických návrhov pre tlač.
Corel Draw

Otvoríme si nový dokument a nastavíme si grafiku so spadávkov. Vodiace vnútorné čiary, ktoré tvoria imaginárny rámček znamenajú, že v tomto rámčeku sú všetky texty, logá, grafiky, ktoré sa nemajú orezávať a nesmú presahovať mimo čiar smerom von.
Keď máme grafiku hotovú, dáme všetky písma do kriviek Ctrl+Q alebo klikneme na písmo, rámčeky, rôzne tvary pravým tlačítkom myši a v menu vyberieme previesť na krivky (, aby po otvorení grafiky u grafika nehlásilo chýbajúce písmo. Potom je už grafika pripravená na tlač do výroby.

Adobe Photoshop

Otvoríme si nový dokument a nastavíme si grafiku. Vodiace vnútorné čiary, ktoré tvoria imaginárny rámček znamenajú, že v tomto rámčeku sú všetky texty, logá, grafiky, ktoré sa nemajú orezávať a nesmú presahovať mimo čiar smerom von. Keď máme grafiku hotovú, uložíme a vyexportujeme do PDF. Pri ukadaní PDF nastavíme parametre (Uložiť ako/Názov súboru/formát Photoshop PDF/zašrtneme Ako kópiu a odškrtneme Vrstvy a dáme Uložiť. Nastavíme na Tlačovú kvalitu/štandard PDF/X4:2008/Kompatibilita Acrobat 5 a uložíme. Potom je už grafika pripravená na tlač do výroby. Môžete zaslať grafiku aj v PSD, ale musíte priložiť aj všetky písma použité v grafike.

Adobe Illustrator
Otvoríme si nový dokument a nastavíme si grafiku so spadávkou. Vodiace vnútorné čiary, ktoré tvoria imaginárny rámček znamenajú, že v tomto rámčeku sú všetky texty, logá, grafiky, ktoré sa nemajú orezávať a nesmú presahovať mimo čiar smerom von. Keď máme grafiku hotovú, dáme všetky písma do kriviek Ctrl+Shift+písmeno O, aby po otvorení grafiky u grafika nehlásilo chýbajúce písmo. Potom je už grafika pripravená na tlač do výroby.

Info na záver
Tento návod na prípravu grafík je najjednoduchší spôsob, ako si sám pripraviť grafiky do tlače. Postup pri tvorbe grafiky a exporte výsledného súboru sa môže líšiť v závislosti od použitej verzie programu v ktorom sa grafika pripravuje. Nezabudnite, že po uložení grafík do kriviek sa už texty a rôzne tvary nedajú upravovať. Dodržiavajte spadávku, rozlíšenie grafík min.300 dpi a rozmery 1:1. Väčšie súbory, ako sú roll-upy, bannery môžu grafiky dosahovať veľkosť aj v GB preto ich zasielajte v JPG, TIF alebo PDF. Pri každej objednávke je napísané, aké súbory je možné zaslať na tlač. Odporúčam v prípade nejasností konzultovať problematiku s odborníkom.

Farebné režimy

RGB je farebný model Názov RGB bol vytvorený skrátením slov red-green-blue – slovensky červená-zelená-modrá. Farby RGB modelu namiešame z týchto 3 farieb. Tieto farby označujeme ako primárne svetelné farby. Ich 100% hodnotami dostaneme biele svetlo. Ak majú všetky 3 zložky nulovú hodnotu, výsledná farba je čierna. Presné hodnoty sa zvyčajne zadávajú v šestnástkovej sústave medziContinue Reading

Formáty a rozlíšenie tlače

Vektorová grafika označuje spôsob definovania obrazových informácií pomocou základných geometrických primitív, akými sú bod, úsečka (vektor), priamka, krivka, mnohouholník, ktoré sa dajú vyjadriť matematickými rovnicami. Na rozdiel od vektorovej grafiky definuje rastrová grafika grafickú informáciu množinou usporiadaných farebných bodov (pixlov). Obrázok vytvorený vo vektorovej grafike sa dá exportovať do rastrovej grafiky, pričom je možné zadaťContinue Reading